Pittige Plus

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er de Pittige Plus kast. Deze kast boordevol pittige projecten en materialen, biedt een echte uitdaging aan de meer- en hoogbegaafde kinderen.De projecten spreken de competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen. Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen elke les een aantal fasen, denk hierbij aan opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. Daarnaast kunnen de meer begaafde leerlingen hun sociale competenties ontwikkelen door andere kinderen te helpen (sociale aspect). Dit gebeurt o.a. bij tutor-lezen, maar ook bij spelactiviteiten waar de oudere leerlingen, jongere leerlingen begeleiden.