Algemeen

Wij willen u iets vertellen over onze kleutergroepen. Wij hebben op dit moment drie groepen 1/2.
Wij gebruiken de methode Ik en Ko en tevens nog losse thema's :
De thema's die dit jaar aan bod komen zijn:

Papier hier/herfst
Sinterklaas
Kerstmis
Iedereen is mooi / carnaval
Thema Au
Thema groot en klein
Thema Kunst
Thema Piraten
 
We werken deze thema's uit met verschillende activiteiten zoals kring, spel en beweging, muziek, drama. Op sommige momenten in een thema organiseren wij activiteiten samen met de Peuterspeelzaal Suske en Wiske die ook werken met de voorloper van Ik en Ko : Puk en Ko.
Bij deze thema's organiseren we activiteiten binnen of buiten school met hulp van de ouders. Wij vinden het belangrijk om ouders mee te nemen en te betrekken in ons onderwijs.
Wij vinden het vooral belangrijk dat de kleuters plezier hebben op school en zich veilig voelen. Welbevinden is een van de belangrijkste punten om je verder te kunnen ontwikkelen.